Deprese a nedostatek vitaminů

deprese

Deprese jsou často předzvěstí nebo průvodním příznakem, než dojde k demenci. Zajímavé je, že produkce neotransmiterů – v bulvárním tisku nazývaných také hormny štěstí – závislá na vitaminech skupiny B. Například chybějící serotonin vyvolává deprese. Také schopnosti učit se a krátkodobá a dlouhodobá pamětˇzávisí na těchto neurotransmierech, protože jinak nemohou informace dorazit do mozku. Deprese nebo výkyvy nálady jsou proto často příznakem špatného zásobení vitaminem B. Riziko depresí se zdvojnásobuje s odpovídajícími nízkými krevními hodnotami folátu a vitamínu B12 (viz studie s.78). Po letech nedostatku vitaminu B pak kvůli omezeným opravám nervů, vysokým hodnotám nervy poškozujícího homocysteinu nebo čtyřnásobně zvýšenému riziku mrtvice dojde k demenci.

Úryvek z knihy Rizikový faktor nedostatek vitamínů, autor Andreas Jopp

Vyhledejte Produkty Deprese